Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Mušinka Mikuláš (100%)
Názov:Roboťaha na nyvi nauky : do 60-litťa Josyfa Šelepcja
Zdroj:Nove žytťa : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Lokácia:48, č. 29-30 (1998), s. 5