Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Šefara Michal (100%)
Názov:Vytváranie povlakov so špecifickými vlastnosťami na báze keramických materiálov
Zdroj:Nové smery vo výrobných technológiách III : zborník referátov z medzinárodnej konferencie, Prešov, 25.-26. jún 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Technická univerzita Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, 1998
Lokácia:S. 391-396