Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEF
Autor:Portik Milan (100%)
Názov:Sú pripravení budúci učitelia na komunikáciu s deťmi, ktoré majú skúsenosti s drogou?
Zdroj:Quo vadis výchova...? : zborník z teoreticko-metodického seminára na tému Primárna prevencia drogových závislostí a výchova
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iuventa, 1998
Lokácia:S. 258-264
ISBN:80-88893-24-0
Ohlas:[4] LIBA, Jozef. Výchova k zdraviu a škola. 1. vyd. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 178.