Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEF
Autor:Šuťáková Valentína (50%)
Autor:Dimunová Jarmila (50%)
Názov:Axiologizácia a rozvoj osobnosti dieťaťa
Zdroj:Quo vadis výchova...? : zborník z teoreticko-metodického seminára na tému Primárna prevencia drogových závislostí a výchova
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iuventa, 1998
Lokácia:S. 223-227
ISBN:80-88893-24-0
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Janka. Spätná väzba zo strany žiaka ako prostriedok humanizácie interakcie učiteľ - žiak. In Quo vadis, výchova...? X. ročník. Bratislava : Iuventa, 2003, s. 208.