Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEF
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Škola ako činiteľ výchovy k zdravému životnému štýlu mládeže
Zdroj:Quo vadis výchova...? : zborník z teoreticko-metodického seminára na tému Primárna prevencia drogových závislostí a výchova
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iuventa, 1998
Lokácia:S. 196-201
ISBN:80-88893-24-0