Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Babjak Ján (50%)
Autor:Kušnír Pavol (50%)
Názov:Zostali verní. 1 : osudy gréckokatolíckych kňazov
Vydavateľské údaje:Košice : Byzant, 1997
Rozsah:134 s.
ISBN:80-85581-16-7
Ohlas:[6] Sirochman, E.: Zostali verní - kniha o gréckokatolíckych kňazoch. In: Slovo. 1998, 30, č. 1.. s. 14.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zostali verní. In: Slovo. 1999, 31, č. 9, s. 15.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zostali verní. In: Listy časové i nadčasové. 1999, 12, č. 2, s. 26.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela: Zostali verní. In: Verbum. 1999, 10, č. 4, s. 99-100.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov : Petra, 1999. S. 195.
Ohlas:[6] CORANIČ, Jaroslav: Zostali verní. In: Viera a život, 10, 2000, č. 1, s. 75-76. 75-76.
Ohlas:[4] LETZ, Ján: Russnák (Rusznák), Mikuláš (Nikolaj). In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. S. 1183.
Ohlas:[4] o. ATANÁZ, C. Ss.R.: Redemptoristi v Stropkove v rokoch 1921-1999. Michalovce : Misionár, 1999. S. 42.