Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Turek Milan (50%)
Autor:Horváth Rudolf (50%)
Názov:Diagnostika pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja žiakov mladšieho školského veku
Zdroj:Optimální působení tělesné zátěže : sborník z I. ročníku vědecké konference, Hradec Králové 10.-11. září 1997
Vydavateľské údaje:Hradec Králové : Gaudeamus, 1998
Lokácia:S. 133-138
Ohlas:[4] TUREK, Milan: Dynamika pohybovej výkonnosti a telesného vývinu v mladšom školskom veku. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999, Slovakia. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 38.
Ohlas:[4] GLESK, Pavol - MERICA, Marián: Úroveň vytrvalostných schopností vyjadrená výsledkami 12 minútového behu u 4 až 6 ročných detí. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999, Slovakia. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 115.
Ohlas:[4] MERICA, Marián: Výživa športovca a vrcholový športový výkon. In: Vrcholový športový výkon a spôsob života. Bratislava : STU, 2000. S. 77.
Ohlas:[4] GLESK, Pavol - MERICA, Marián: Plávanie v materských školách. In: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra : UKF, 2000. S. 43.