Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Prídavková Alena (70%)
Autor:Kálnássyová Viera (30%)
Názov:Matematické sústredenie pre riešiteľov MO, kategórie Z-8
Zdroj:MIF : občasník odborno-metodických materiálov pre učiteľov matematiky, fyziky a informatiky základných a stredných škôl
Lokácia:č. 12 (1998), s. 35-38
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Neštandardné úlohy z geometrie : (geometria na sústredení pre riešiteľov matematickej olympiády). In Matematika Informatika Fyzika. 2004, č. 23, s. 133.
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Inovačné stratégie riešenia - geometria bez kružidla. In Matematika v škole dnes a zajtra : zborník 6. ročníka konferencie organizovanej s podporou Európskeho sociálneho fondu. Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 195.
Ohlas:[4] ŠIMČÍKOVÁ, E., TOMKOVÁ, B. Súťaže na hodinách matematiky primárnej školy. In Matematika v škole dnes a zajtra : zborník 6. ročníka konferencie organizovanej s podporou Európskeho sociálneho fondu. Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 247.
Ohlas:[3] MOKRIŠ, Marek. Kruh, kružnica v reálnom živote, v prírode a v školskej matematike. In Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2011, s. 53. ISBN 978-83-63196-04-2.