Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Bernátová Renáta (100%)
Názov:Formy úloh pre tvorbu didaktických testov z prírodovedy na I. stupni ZŠ
Zdroj:Biologické dni : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2.-4. Sept. 1998, Nitra
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 1998
Lokácia:S. 218-219
ISBN:80-8050-177-7