Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Súmrak tvorby - konjunktúra remesla : (slovenská literatúra pre deti a mládež 1997)
Zdroj:Literika
Lokácia:Roč. 3, č. 2 (1998), s. 81-86
ISSN:1335-180X
Ohlas:[3] VAŘEJKOVÁ, Věra. Prostor pro náročnou prózu. In Proměny literatury pro mládež - vstup do nového tisíciletí. Brno : Masarykova univerzita, 2000, s. 36.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Prešov : Náuka, 2000, s. 11, 174. ISBN 80-968202-9-X.
Ohlas:[4] MARČOK, Viliam. Roztrúsené zemetrasenie. In: Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 2011, s. 244.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Literatúra bez hraníc a žáner za hranicou. In Literatúra pre deti - Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011, s. 26. ISBN 978-80-558-0015-8.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Žáner v pohybe - pohyby žánru. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 25. ISBN 978-80-555-0536-7.