Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:K vzťahom českej a slovenskej literatúry pre deti a mládež v 90. rokoch
Zdroj:Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy
Vydavateľské údaje:Brno : Masarykova univerzita, 1998
Lokácia:S. 120-125
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav. Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v současném českém kontextu (1993-2003). In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa onala v Prešove 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 12.