Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Šebeňová Iveta (100%)
Názov:Didaktické možnosti využitia záujmových činností na 1. stupni základnej školy
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 372-374
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] BERNÁTOVÁ, Renáta. Voľnočasové aktivity žiakov 4. ročníka základnej školy vo vzťahu k zdravému životnému štýlu. In Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2004, s. 27.