Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Koščo Ján (100%)
Názov:Ryby Torysy a jej prítokov
Zdroj:Poľovníctvo a rybárstvo
Lokácia:Roč. 50 (75), č. 7 (1998), s. 40-41
ISSN:0231-8768