Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Poráčová Janka (25%)
Autor:Fazekašová Danica (25%)
Autor:Macková Dagmar (25%)
Autor:Nagyová M. (25%)
Názov:The Physiological Values of AST and ALT in the Blood Serum of Sheep, Rabbits and Horses according to sex
Zdroj:Chemical Papers. Chemické zvesti
Lokácia:52, Focus Issue (1998), s. 454
ISSN:0366-6352
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Jana et al.: Produkcia biopotravín v ekologických podmienkach hospodárenia. In: Rizikové faktory potravového reťazca. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. S. 105.