Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Koščo Ján (50%)
Autor:Košuth Peter (50%)
Názov:Potravná ekológia vydry riečnej (Lutra lutra L.) v okrese Svidník
Zdroj:Vydra : bulletin
Lokácia:č. 8 (1998), s. 32-36
ISBN:80-88850-15-0
Ohlas:[4] Budayová, J. - Kurty, M.: Mapovanie výskytu vydry riečnej (Lutra lutra L., 1758) v povodí hornej Ondavy v okrese Svidník v roku 1997. In: Vydra. 1998, 8.. s. 30.