Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tej Juraj (100%)
Názov:Proces transformácie a trendy vývoja regiónu
Zdroj:Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia I : (zborník)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1997
Lokácia:S. 77-82
Ohlas:[4] KUZMIŠIN, Peter 1998. Ľudské zdroje, zamestnanosť a regionálny aspekt ekonomického rozvoja. In Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia. Prešov : ManaCon, 1998, s. 128-138. ISBN 80-85668-71-8.
Ohlas:[4] DUDINSKÝ, Vladislav 1998. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja ako súčasť politiky štátu. In Voľby 1998 v Slovenskej republike : (stav - kontexty - perspektíva). Prešov : Katedra sociálno-politologických vied Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, 1998, s. 20-25. ISBN 80-88885-59-0.
Ohlas:[4] DUDINSKÝ, Vladislav 1999. Mnohorozmernosť globalizácie (niekoľko poznámok k environmentálnemu rozmeru). In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. Prešov : FHPV PU, 1999, s. 129.
Ohlas:[4] KUZMIŠIN, Peter 1999. Vplyv makroekonomického prostredia na podnikateľské aktivity mikrosféry. In Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia III. Prešov : ManaCon, 1999, s. 125. ISBN 80-85668-96-3.
Ohlas:[3] KUZMIŠIN, Peter 2000. Mali i seredni pidpryjemstva jak faktor rehionaľnoho rozvytku. In Na porozi tysiačoliť: sučasti pidchody do rozvytku hromad ta rehioniv : materialy mižnarodnoji konferenciji, 14-15 berezňa 2000 roku, Užhorod, Ukrajina. Užhorod : Užhorodskyj deržavnyj univesytet, 2000, s. 181. ISBN 966-7511-01-4.
Ohlas:[4] DUDINSKÝ, Vladislav 2000. Prekážky na ceste od lokálneho ku globálnemu a späť. In Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti 1. Prešov : ManaCon, 2000, s. 37. ISBN 80-89040-01-2.
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela 2002. Kvalita pracovného života v rôznych štádiách vývoja podniku. In Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 2. a 3. apríla 2001 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 551. ISBN 80-8068-088-4.