Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Štefko Róbert (100%)
Názov:Sociálny marketing, marketing sociálnej idey - konceptuálna a procesuálna analýza tohto účinného prostriedku na dosiahnutie pozitívnych zmien
Zdroj:Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 24. a 25. 11. 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. [127]-139
ISBN:80-88885-49-3
Ohlas:[4] REPKOVÁ, Kvetoslava: Sám sebe manažérom. In: Práca a sociálna politika. 1999, 7, č. 1-2, s. 25.
Ohlas:[3] MESÁROŠ, Ľudovít - KRAVČÁKOVÁ, Gabriela: Analýza dimenzií a trendov regionálneho rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov. In: Regionální spolupráce `99. Karviná : OPF SU, 1999. S. 195.