Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Klimeková Anna (100%)
Názov:Etické aspekty výchovy k občianstvu
Zdroj:Učiteľské noviny
Lokácia:Roč. 48, č. 20 (1998), s. 1-2