Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tej Juraj (100%)
Názov:Dejiny poľnohospodárskeho školstva v Sabinove
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 68-72
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] KÓNYA, Peter et al. Dejiny Sabinova. Sabinov : Mestský úrad, 2000. ISBN 80-968348-6-X.
Ohlas:[4] HUDEČKOVÁ, Viera. Národohospodársky zbor pre Šariš a jeho činnosť v okrese Sabinov v 30. rokoch 20. storočia. In Ročenka katedry dejín FHPV PU 2002. Prešov : ManaCon, 2002, s. 54.
Ohlas:[4] HUDEČKOVÁ, Viera. Koncepcia regionálnej politiky na východnom Slovensku v 30. rokoch 20. storočia. In Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. III. Prešov : LANA, 2002, s. 139.