Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Klimeková Anna (100%)
Názov:Humanizácia vzdelávania a výchovy v súčasných sociálnych podmienkach
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 130-132
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Edukácia rómskeho etnika v súčasnosti. In Anna Klimeková: Európsky transformačný proces a problémy človeka a sveta v novom miléniu a pri vstupe do EÚ. Prešov : LANA, 2006, s. 101.