Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tej Juraj (100%)
Názov:Historické výrobné stavby ako atribúty regionálnej identity v regióne Prešov - Solivar
Zdroj:Zborník vedeckých prác z konferencie Medzinárodné vedecké dni '98, Nitra, máj 1998 : sekcie Regionálny rozvoj a cestovný ruch, Tvorba a ochrana životného prostredia
Vydavateľské údaje:Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998
Lokácia:S. 179-182
ISBN:80-7137-483-0
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., ŠVORC, B.A. Geografická analýza vybraných zložiek krajiny (prípadová štúdia mesta Prešov). In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2014 [2016-05-20], roč. 2, č. 1, s. 10. Dostupný na internete <http://www.mladaveda.sk/casopisy/03/03_2014_01.pdf>