Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Dudinský Vladislav (100%)
Názov:Globalizácia a niektoré problémy trvalo udržateľného rozvoja
Zdroj:Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia : (zborník)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1998
Lokácia:S. 22-29
ISBN:80-85668-71-8
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena: Sociologické poňatie životného spôsobu. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, 1, s. 181.
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena: Premeny životného štýlu v súradniciach informačnej spoločnosti a procesov globalizácie. In: Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia. Prešov : ManaCon, 1999. S. 91.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj: Súkromný a verejný sektor v regióne Prešovského kraja. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. 1. Prešov : ManaCon, 2000. S. 70.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj - ŠIMKOVÁ, Helena: Regionálny rozvoj a cezhraničná spolupráca v regióne Rožňava. In: Národná a regionálna ekonomika III. Košice : Ekonomická fakulta TU, 2000. S. 340.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj: Samosprávny sektor a jeho postavenie vo vybraných regiónoch Európy. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. II. Prešov : ManaCon, 2001. S. 129.
Ohlas:[4] MATTOVÁ, Irina. Globalizácia. 1. vyd. Prešov : NITECH, 2003, s. 80.
Ohlas:[3] TOKÁROVÁ, Anna. Paradoxy globalizácie, vzdelanie a sociálny rozvoj. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. U 7, ISSN 1211-6971. Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 27. ISBN 80-210-2814-9.