Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kuzmišin Peter (100%)
Názov:Miesto malých a stredných podnikov v štruktúre podnikateľských subjektov
Zdroj:Poradca
Lokácia:č. 9 (1998), s. 96-114
ISSN:1335-1583
Ohlas:[3] WOJNAROVÁ, Eva: Zdroje podpory malého a středního podnikání v České republice. In: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Díl 4. Opava : Slezská univerzita, 1999. S. 229.
Ohlas:[3] POLOUČEK, Stanislav: Malé a veľké banky, úvěry malého a středního podnikání a zadření úvěrů (credit crunch). In: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Díl 4. Opava : Slezská univerzita, 1999. S. 270.
Ohlas:[3] VESELÝ, Ivo - WOJNAROVÁ, Eva: Státní podpora tvorby nových pracovních míst a možnosti jejího využití v malém a středním podnikání na severní Moravě a ve Slezsku. In: Česká ekonomika 2000. Opava : Slezská univerzita, 2000. S. 811.