Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kupcová Jana (100%)
Názov:Z didaktiky jazyka a literatúry : sémantická syntax a vetné vzorce na 1. stupni ZŠ
Zdroj:Slovo o slove : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných a prírodných vied
Lokácia:Roč. 4 (1998), s. 22-25
ISBN:80-88885-43-4