Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Biblický text v literárnom spracovaní pre deti
Zdroj:Tvorba T : revue pre literatúru, kultúru a duchovný život
Lokácia:Roč. 8 (17), č. 4 (1998), s. 55-57
Ohlas:[4] VAVERČÁKOVÁ, Kristína: Tendenčný prepis biblického textu pre deti a mládež. In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19. storočia. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2002. S. 300.