Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACD
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Literatúra pre deti a mládež
Zdroj:Rukoväť literatúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998
Lokácia:S. 124-146
ISBN:80-08-01671-X
Ohlas:[6] FORDINÁLOVÁ, Eva: Rukoväť literatúry. In: Slovenská literatúra. 1999, 46, č. 2, s. 149.
Ohlas:[6] VOJTECH, Miloslav: Rukoväť literatúry. In: Slovenská literatúra. 1999, 46, č. 2, s. 148-149.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literárna veda deväťdesiatych rokov a literatúra pre deti a mládež. In: Literatúra pre deti a mládež v procese. 2. Nitra : UKF, 1999. S. 185.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Prešov : Náuka, 2000. S. 41. ISBN 80-968202-9-X.