Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Mušinka Alexander (100%)
Názov:Novyj fiľm pro foľklor rusyniv-ukrajinciv
Zdroj:Nove žytťa : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Lokácia:R. 48, č. 5-6 (1998), s. 5