Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Telesná kultúra ako sociálny determinant spôsobu života rodiny
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 135-139
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[3] Feč, K. - Feč, R.: Development of physical and motor skills of children particioating in sport. In: International Scientific Conference. Warsawa : Academy of Physical Education in Warsaw, 1998. s. 31.
Ohlas:[4] FEČ, Karol: Telesný a pohybový rozvoj detí v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. In: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Prešov : PU, 1999. S. 66.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika - NEMCOVÁ, Lenka: Rozvoj vybraných koordinačných schopností u žiakov I. stupňa na ZŠ v Košiciach. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : PU, 2000. S. 352.
Ohlas:[4] BARTOŠÍK, Július: Dynamika rozvoja motorických zručností a schopností u detí predškolského veku. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 93.