Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Cap Alexander (100%)
Názov:Učenie sv. Gregora Palamu o Božích energiách
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XX (5)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1997
Lokácia:S. 131-135
ISBN:80-88885-40-X
Ohlas:[3] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml 2009. Začlenenie pokrstených do života Cirkvi podľa katechetických slov svätého Jána Zlatoústeho. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 31. ISBN 978-83-928613-3-1.