Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Belejkanič Imrich (100%)
Názov:Teológia a filozofia
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XX (5)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1997
Lokácia:S. 86-112
ISBN:80-88885-40-X
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav 2009 [cit. 2010-03-22]. Vzťah teológie a filozofie so zreteľom na konštrukciu vzdelávania v Byzancii. In Byzantská revue 2009 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-03-22], s. 165. ISBN 978-80-555-0036-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Husar4/index.html>