Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.001767
Kategória:ACB
Autor:Kormaník Peter (100%)
Názov:Liturgický rok v pravoslávnej cirkvi : denný, týždenný a ročný bohoslužobný cyklus
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1997
Rozsah:184 s.
ISBN:80-88885-27-2
Ohlas:[4] SLODIČKOVÁ, Monika 2009. Sviatok Kristovho vzkriesenia v byzanzskom kresťanstve. In Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 4. marec 2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 200. ISBN 978-80-8068-968-1.
Ohlas:[3] SLODIČKOVÁ, Monika 2009. Pánove sviatky v byzanstkom liturgickom roku. 1. wyd. Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, 2009, s. 93. ISBN 978-83-60598-48-1.