Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sošková Jana (100%)
Názov:Estetika Michala Greguša
Ohlas:[6] Krákorník, P.: Zborník o E. Ladiverovi a M. Gregušovi. In: Filozofia. 1998, 53, č. 6.. s. 397.
Ohlas:[4] Fischerová, A.: . In: Acta Culturologica. 1998, zv. č. 1.. s. 67.
Ohlas:[4] Fischerová, A.: . In: Acta Culturologica. 1998, zv. č. 1.. s. 36.
Ohlas:[4] DUPKALA, Rudolf et al.: Antológia z diel profesorov prešovského evanjelického kolégia. I. Prešov : ManaCon, 1999. S. 48.