Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Jedenásť esejí o jazyku, reči a človeku
Zdroj:Slovo o slove : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných a prírodných vied
Lokácia:Roč. 4 (1998), s. 40-42
ISBN:80-88885-43-4