Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kandráčová Viktória (100%)
Názov:Formovanie územnej organizácie gréckokatolíkov na Slovensku
Ohlas:[4] ŽIGRAI, Florin: Význam a možnosti štúdia časového aspektu socioekonomického transformačného procesu z pozície slovenskej geografie. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy : Folia geographica. 1999, 32, 3, s. 114.
Ohlas:[4] MATLOVIČ, René: Geografické aspekty religióznej problematiky vo vybranom regióne (kraji, okrese) Slovenskej republiky. In: Geografická olympiáda : školský rok 1999-2000. Bratislava : Iuventa, 1999, S. 13.
Ohlas:[4] ŽIGRAI, Florin: The search for gepgraphic identity. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum, 1999, No. 2/I, s. 316.
Ohlas:[3] EBERHARDT, Piotr. Geografia religii Slowacji. In Kulturowy aspekt badan geograficznych : studia teoretyczne i regionalne. Wroclaw : Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2003, s. 230.