Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kandráčová Viktória (50%)
Autor:Michaeli Eva (50%)
Názov:Náčrt environmentálnych dimenzií regiónu Prešova
Vydavateľské údaje:Košice : [s.n.], 1994
Rozsah:S. 116-145
ISBN:80-7097-292-0
Edícia:Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 1
Ohlas:[4] MATLOVIČ, René: Individuálne lokoregióny Prešova. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XXIX. Folia geographica 1. 29, 1 (1998), s. 249-270. - ISBN 80-88885-39-6.
Ohlas:[4] MATLOVIČ, René: Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov. In: Geografické práce. 8, č. 1 (1998), s. 5-261. - ISBN 80-88885-33-7.
Ohlas:[3] Matlovič, R.: Slowackie i czeskie refleksje na temat glównych kierunków badaň geograficznych struktury przestrzennej miasta. In: X konwersatorium wiedzy o miescie. Lódž : [s.n.], 1998. s. 17.
Ohlas:[3] MIRVALD, Stanislav: Učebnice regionální geografie na základních školách. In: Učebnice geografie 90. let. Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. S. 85.
Ohlas:[4] PEŠÁKOVÁ, Jana. Funkčná štruktúra stanično-delnianskeho lokoregiónu Prešova. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 459.