Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Kancír Ján (100%)
Názov:Pracovné zošity a ich využitie vo vyučovaní geografie
Zdroj:Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Č. 29 : folia geographica 1 : venované pamiatke Doc. RNDr. Jána Karniša, CSc. : vyšlo pri príležitosti konania XII. zjazdu Slovenskej geografickej spoločnosti 9.-13.9.1998 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 1998
Lokácia:S. 155-183
ISBN:80-88885-39-6
Ohlas:[3] LIKAVSKÝ, Pavel et al.: Možnosti využívania pracovných listov vo vyučovaní regionálnej geografie. In: Miscallanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 2000, 7, s. 116.
Ohlas:[3] KOPP, Jan: Využití pracovních sešitů v environmentální výchově. In: Učebnice geografie 90. let. Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. S. 138.
Ohlas:[4] MADZIKOVÁ, Alena: Humanizácia a geografická edukácia. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia geographica 4., roč. 35, 2001, s. 233.
Ohlas:[4] SMOLKOVÁ, Sylvia: Hodnotenie učebníc a pracovných zošitov zo zemepisu pre 9. ročník ZŠ žiakmi ZŠ. In: Bigeche, 2002, č. 4, s. 43.
Ohlas:[4] NIŽNANSKÝ, B., NIŽNANSKÁ, K. Regionálna výchova a základy geografie. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2007, s. 72. ISBN 978-80-8084-198-0.