Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BAB
Autor:Matlovič René (41%)
Autor:Kandráčová Viktória (34%)
Autor:Michaeli Eva (25%)
Názov:Trasy za poznaním Slovenska
Vydavateľské údaje:Prešov : ATA, 1998
Rozsah:500 s.
ISBN:80-968046-0-X
Ohlas:[4] DUBCOVÁ, Alena - KRAMÁREKOVÁ, Hilda: Nitriansky kraj. In: Geografia. 1999, 7, č. 3, s. 107.
Ohlas:[4] DERFIŇÁK, Patrik: Z histórie regiónu. Vyšný Komárnik. In: Podduklianske noviny, roč. 2, 2001, č. 31, s. 14.
Ohlas:[4] LAUKO, Viliam - TOLMÁČI, Ladislav - GURŇÁK, Daniel. Fyzická geografia Slovenskej republiky. Praktikum. 1. vyd. Bratislava : MAPA Slovakia, 2003, s. 55.
Ohlas:[4] MADZIKOVÁ, Alena. Zemepis : X. pracovný zošit denníka SME 5/2008 pre žiakov 8. ročníka základných škôl. [1. vyd.]. Bratislava : Petit Press, 2008, s. 16.
Ohlas:[4] ČUKA, Peter. Hlavné smery výskumov geografie cestovného ruchu z hľadiska vývoja na Slovensku. In Folia geographica 17. Prírodné vedy : vyšlo pri príležitosti 50. výročia existencie samostatnej katedry geografie, ISSN 1336-6157. 2011, s. 88.
Ohlas:[3] FOGAŠ, Anton. Turistické trasy spájajúce jednotlivé atraktivity v slovenskom pohraničí. In Komplexná analýza potenciálu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v regióne poľsko-slovenského pohraničia. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 185. ISBN 978-83-7996-489-5.