Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kancír Ján (100%)
Názov:Rozvoj kreativity vo vyučovaní geografie. 1. časť
Zdroj:Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy
Lokácia:Roč. 6, č. 1 (1998), s. 32-34
Ohlas:[3] MIRVALD, Stanislav: Učebnice regionální geografie na základních školách. In: Učebnice geografie 90. let. Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. S. 85.
Ohlas:[4] LIKAVSKÝ, Peter: Geografia Európy v gymnáziu: obsah, proces, prostredky. In: Európska dimenzia v geografickom vzdelávaní. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2000. S. 19.
Ohlas:[4] KOVALČÍKOVÁ, Iveta: Výchovná dramatika a sociálna klíma školskej triedy. Prešov : Drosc, 2001. S. 129. ISBN 80-8068-055-8.
Ohlas:[4] DRAGULOVÁ, Alica: Zemepisné hádanky. In: Bigeche, 2001, č. 2, s. 18.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, N. - DAŇKOVÁ, A.: Všeobecná didaktika - terminologické minimum. Prešov : ManaCon, 2001. S. 118.
Ohlas:[3] PORTIK, Milan. Tvorivý učiteľ verzus tvorivý žiak. In Wspieranie dzieciecej kreatywnosci. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza szkola w Nowym Saczu, 2006, s. 64.
Ohlas:[4] NIŽNANSKÝ, B., NIŽNANSKÁ, K. Regionálna výchova a základy geografie. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2007, s. 72. ISBN 978-80-8084-198-0.