Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Matlovič René (75%)
Autor:Ištok Robert (25%)
Názov:Východokarpatský región a formovanie jeho duchovnej a kultúrnej diverzity
Zdroj:Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia
Lokácia:Roč. 32, č. 2 (1998), s. 98-103
Ohlas:[4] Szöllös, Ján: Kresťanstvo a ekológia. Bratislava : STUŽ/SR, 2001. S. 66. ISBN 80-968415-4-8.
Ohlas:[4] MLÁDEK, J., KUSENDOVÁ, D., MARENČÁKOVÁ, J. et al. Demografická analýza Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2006, s. 200.
Ohlas:[4] SLOBODNÍKOVÁ, Oľga. Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľstva obcí Bystrického podolia v období r. 1981-2001. In Geografická revue : časopis Katedry geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [CD-ROM]. 2006, roč. 2, č. 2, s. 461.
Ohlas:[4] MLÁDEK, J., KUSENDOVÁ, D., MARENČÁKOVÁ, J. et al. Demografická analýza Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2006, s. 200.