Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Ištok Robert (100%)
Názov:Geopolitika včera a dnes
Zdroj:Listy SFPA
Lokácia:október (1998), s. 6
Ohlas:[3] KMEC, V., NAĎ, M. Nová bezpečnostná situácia Slovenska po rozšírení NATO. In Mezinárodní politika. 1999, roč. 23, č. 4, s. 20.