Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.001437
Kategória:N/A
Autor:Daňo Juraj (100%)
Názov:Príčiny delikvencie detí a mládeže
Zdroj:Informácie
Lokácia:č. 2 (1983)
Ohlas:[4] DARÁK, Milan 1998. Voľný čas detí a mládeže v kontexte aktuálnych trendov. In Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998, s. 339-342. ISBN 80-88885-36-1.
Ohlas:[4] . DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky.