Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kominarec Igor (100%)
Názov:Funkcia mimoškolských zariadení pri výchove k prosociálnosti
Zdroj:Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 91-95
ISBN:80-88697-34-4
Ohlas:[4] Tyrala, P.: . In: Wychowanie i ksztalcenie dla zmiany spolecznej - stan i perspektywy. Rzeszóv : Fosze, 1998. s. 233.
Ohlas:[4] DARGOVÁ, Jarmila - ĎURIČEKOVÁ, Magdaléna: Rozvojatvorný model edukačných aktivít učiteľa rómskych detí. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov : GRAFOTLAČ, 1999. S. 75.
Ohlas:[3] TYRALA, Pawel: Teoria wychowania. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2001. S. 165. ISBN 83-7174-796-9.
Ohlas:[3] TYRALA, Pawel: Kierowanie i organizowanie. Rzeszów : Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE, 2001. S. 265. ISBN 83-87602-00-0.