Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Voľnočasové aktivity detí a sociálna prevencia
Ohlas:[3] Tyrala, P.: . In: Wychowanie i ksztalcenie dla zmiany spolocznej - stan i perspektywy. Rzeszów : Fosze, 1998. s. 232.
Ohlas:[3] TYRALA, Pawel: Teoria wychowania. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2001. S. 163. ISBN 83-7174-796-9.
Ohlas:[3] TYRALA, Pawel: Kierowanie i organizowanie. Rzeszów : Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE, 2001. S. 263. ISBN 83-87602-00-0.