Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:DAI
Autor:Šuťáková Valentína (100%)
Názov:Pedagogická komunikácia v príprave študentov na učiteľské povolanie : autoreferát kandidátskej dizertačnej práce na získanie vedeckej hodnosti kandidáta pedagogických vied
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1998
Rozsah:27 s.