Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Darák Milan (60%)
Autor:Krajčová Nadežda (40%)
Názov:Voľnočasové záujmové aktivity rómskych detí a možnosti ich rozvoja na ZŠ
Zdroj:Humanizácia výchovy I : zborník priebežných výsledkov výskumnej úlohy "Humanizácia školstva" grant VEGA 95/5195/146
Vydavateľské údaje:Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1998
Lokácia:S. 51-61
ISBN:80-88868-38-6