Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Feminizmus, vzdelávanie a sociálne postavenie žien na Slovensku
Zdroj:Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých
Lokácia:Roč. 3, č. 1 (1998), s. 37-49
ISSN:1335-2350
Ohlas:[4] MATULČÍK, Július: Cieľová skupina "ženy" ako objekt andragogického pôsobenia v zahraničí. In: Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia. Bratislava : FIF UK, 2002. S. 44.