Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.001362
Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Funkcia pomenovania postáv v autorskej rozprávke Ľubomíra Feldeka
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1983
Rozsah:s. 257-362
Edícia:VIII. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica - Dedinky, 2.-6. júna 1980
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba 2000. Onomastický výskum na Pedagogickej fakulte v Prešove. In Slovo o slove. 2000, roč. 6, s. 15.
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav 2005. O menách literárnych postáv v prózach Antona Prídavka. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2005, roč. 70, č. 1-2, s. 25.