Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kovalčíková Iveta (100%)
Názov:Dramatická hra ako prostriedok socializácie dieťaťa : výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1996
Ohlas:[4] Bekéniová, Ľ.: . In: Dramatická výchova ako prostriedok rozvoja osobnosti žiaka. Prešov : MC, 1997. s. 37.