Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Birčák Ján (33%)
Autor:Benca V. (33%)
Autor:Šterbáková Katarína (33%)
Názov:Elektrina a magnetizmus v príkladoch a otázkach
Vydavateľské údaje:Prešov : Edičné stredisko PdF UPJŠ, 1996
Ohlas:[4] MILLÝ, Miron: Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie z pohľadu obvodovej elektrodynamiky. In: Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Katedra fyziky FHPV PU : Prešov, 1998. S. 94-97. - ISBN 80-88885-31-0.