Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Milly Miron (100%)
Názov:Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie z pohľadu obvodovej elektrodynamiky
Zdroj:Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000 : medzinárodná vedecká konferencia, 18.-21. január 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra fyziky FHPV PU, 1998
Lokácia:S. 94-97
ISBN:80-88885-31-0
Ohlas:[4] ŠEBEŇ, Vladimír. Poznávací záujem a prírodné vzdelávanie. In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy : matematika - fyzika. 1999, s. 59. ISBN 80-88722-54-3.